Tas nav sarežģīti –
vajag tikai vēlēties palīdzēt putniem.

Kā izgatavot un kur pareizi izvietot mākslīgās ligzdvietas – putnu
būrīšus – dobumperētājiem putniem.

Būrīšos ligzdo putni, kuri dabiskos apstākļos savu ligzdu iekārtošanai un mazuļu uzaudzināšanai izvēlas dažādus dobumus kokos. Izgatavojot un uzstādot putnu būrīšus, dobumperētājiem putniem tiek palielināts pieejamo ligzdvietu daudzums, tādējādi veicinot ligzdošanas sekmes. Izgatavojot un atbilstošās vietās uzstādot konstruktīvi vienkāršus būrīšus pie savas mājvietas, dārzā, parkā, skolas apkārtnē vai jebkurā mežā, mežmalā vai laukmalē, ikvienam ir plašas iespējas piesaistīt daudz dažādu sugu putnu. Dobumperētāji putni barojas galvenokārt ar kukaiņiem un to oliņām, kūniņām un kāpuriem. Izliekot būrīšus dārzā, iespējams ievērojami samazināt odu, mušu un dārza kaitēkļu daudzumu pie mājas. 

Atbilstošā daudzumā izliekot būrīšus mežā, iespējams būtiski samazināt meža kaitēkļu skaitu. Dabā mazākā skaitā pieejami lielu izmēru dobumi, ko par savām mājvietām izvēlas retās un īpaši aizsargājamās putnu sugas – urālpūce, bikšainais apogs, meža balodis, lielā gaura un citas. Arī šīm putnu sugām ir iespējams palīdzēt, izvietojot piemērotus būrīšus. Viena putnu būrīša izgatavošana ilgst no vienas līdz dažām stundām. Tas, ja vadās pēc šajā izdevumā dotajiem padomiem, nav sarežģīti – nepieciešama tikai vēlēšanās palīdzēt putniem, daži atbilstoša izmēra neēvelēti dēļi, naglas, skārda vai ruberoīda gabals, stieple, āmurs, zīmulis, lineāls un zāģis. Šajā izdevumā var atrast informāciju, kā izgatavot 9 dažādas mākslīgās ligzdvietas apmēram 20 putnu sugām, sākot ar mājvietu lielajai zīlītei un mājas strazdam, beidzot ar urālpūci un gaigalu. Tagad laiks ķerties pie darba – sagādāt nepieciešamos materiālus un instrumentus, lai izgatavotu mūsu spārnotajiem draugiem mājvietas. Pareizi izgatavots un novietots putnu būrītis kalpos daudz gadu un būs vērtīgs devums dabas daudzveidībai mums visapkārt.

Vienmēr jāievēro,izgatavojot un uzstādot putnu būrīšus

 • Būrīša iekšējās sieniņas nekādā gadījumā nedrīkst būt ēvelētas, jo tad putnēniem būs apgrūtināta vai neiespējama izkļūšana no būrīša, un tie var iet bojā.
 • Putnu būrītim jābūt bez spraugām. Būrītis jāizgatavo no neēvelētiem, sausiem dēļiem, jo no mitriem dēļiem izgatavots būrītis, ar laiku izžūstot un dēļiem mainot formu, var kļūt šķirbains. Ja, mitriem dēļiem laika gaitā izžūstot, spraugas tomēr izveidojas, tās dēļu savienojuma vietās aizklāj ar līstēm.
 • Izgatavojot putniem mākslīgās ligzdvietas, dēļu vietā lieliski var izmantot arī iztrupējušus koka bluķīšus, kam no dēļiem uztaisa jumtiņu, izzāģē vai izkaļ skreju un nepieciešamības gadījumā ieliek grīdiņu.
 • Lai būrītis kalpotu ilgāk un būtu noturīgāks pret nokrišņiem, tā jumtiņu vēlams nosegt ar
  ūdensnecaurlaidīgu materiālu – skārdu, ruberoīdu vai citu materiālu. Lai vēl vairāk paildzinātu
  būrīšu mūžu, tos no ārpus var apstrādāt ar kādu no pieejamajiem videi nekaitīgajiem koksnes
  antiseptiskajiem materiāliem.
 • Būrīša grīdiņu nepieciešams ienaglot starp tā sieniņām, nevis no apakšas, jo tad būrītis būs labāk pasargāts pret nokrišņu nonākšanu tajā un mitruma uzkrāšanos, putni jutīsies labāk un pats būrītis kalpos ilgāk.
 • Putnu būrītim jābūt stingri piestiprinātam pie koka, tas sevišķi jāievēro, izliekot lielāka izmēra būrīšus. Būrītis nedrīkst būt kustīgs un šūpoties vējā.
 • Būrīša skrejai jābūt vērstai aptuveni austrumu, ziemeļaustrumu vai dienvidaustrumu virzienā.
  Visērtāk putnu būrīti pie koka piestiprināt, to ar naglām pienaglojot (izņēmums ir vairāki pūču un citu putnu sugu liela izmēra būrīši, to piestiprināšanas paņēmiens ar stiepli izskaidrots sadaļā par šo būrīšu izgatavošanu). Ja būrītis pie koka ir piestiprināts ar stiepli, reizi gadā jāpārbauda, vai stieple nav jāsavelk ciešāk vai, tieši otrādi, jāpalaiž nedaudz vaļīgāk, lai tā neieaugtu mizā un nekropļotu koku.
 • Būrīša skrejai jābūt saskatāmai pa gabalu, tai jābūt pavērstai pret atklātu, klajāku vietu.
 • Ja nepieciešams, pielidošanai traucējošos zarus nozāģē gan kokam, kurā būrītis uzstādīts, gan arī blakus kokiem. Skreju ar laiku var aizsegt zem būrīša augošie krūmi un koki, tāpēc tie laikus jānozāģē.

Būrīša jumtiņam noteikti ir jābūt pārkarei virs skrejas sieniņas, lai būrītī nenonāktu nokrišņi. Vēlams kaut neliels jumta pagarinājums arī virs pārējām būrīša sieniņām. Vairāku putnu sugu būrīšiem jābūt ar atveramu jumtiņu, jo to iemītnieki paši neizmet ārā iepriekšējo gadu ligzdas materiālu, bet vij pa virsu vecajai jaunu ligzdu. Tāpēc šie būrīši pēc ligzdošanas sezonas beigām rudenī obligāti ir jāiztīra – jāizņem un jāizmet viss ligzdas materiāls. Ja būrītis katru rudeni netiek iztīrīts, jau pēc dažiem gadiem tas kļūst putniem nelietojams. Turklāt, jo augstāk atradīsies jaunā ligzda, jo vieglāk plēsējiem būs sasniedzami putnēni caur skrejas atvērumu. Noņemamajam jumtiņam jābūt stingri nostiprinātam, lai to nevarētu noplēst un perējumu izpostīt plēsīgie dzīvnieki. Nepieciešamības gadījumā būrīša jumtiņu var stingrāk nostiprināt ar stiepli.

Gandrīz visos būrīšos var ligzdot arī citas
putnu sugas, ne tikai tās, kas norādītas šajā izdevumā pie konkrētu izmēru būrīšiem. Vēlamais
būrīšu izlikšanas laiks ir rudens. Taču, ja tas nav izdarīts, putnu būrīšus droši var gatavot un
izvietot arī martā un vēl aprīlī, pat visa gada garumā.

Labs darbs, kas padarīts, palīdzot putniem!