Tas nav sarežģīti –
vajag tikai vēlēties palīdzēt putniem.

Kā izgatavot un kur pareizi izvietot mākslīgās ligzdvietas – putnu
būrīšus – dobumperētājiem putniem.

Būrīšos ligzdo putni, kuri dabiskos apstākļos savu ligzdu iekārtošanai un mazuļu uzaudzināšanai izvēlas dažādus dobumus kokos. Izgatavojot un uzstādot putnu būrīšus, dobumperētājiem putniem tiek palielināts pieejamo ligzdvietu daudzums, tādējādi veicinot ligzdošanas sekmes. Izgatavojot un atbilstošās vietās uzstādot konstruktīvi vienkāršus būrīšus pie savas mājvietas, dārzā, parkā, skolas apkārtnē vai jebkurā mežā, mežmalā vai laukmalē, ikvienam ir plašas iespējas piesaistīt daudz dažādu sugu putnu. Dobumperētāji putni barojas galvenokārt ar kukaiņiem un to oliņām, kūniņām un kāpuriem. Izliekot būrīšus dārzā, iespējams ievērojami samazināt odu, mušu un dārza kaitēkļu daudzumu pie mājas. 

Atbilstošā daudzumā izliekot būrīšus mežā, iespējams būtiski samazināt meža kaitēkļu skaitu. Dabā mazākā skaitā pieejami lielu izmēru dobumi, ko par savām mājvietām izvēlas retās un īpaši aizsargājamās putnu sugas – urālpūce, bikšainais apogs, meža balodis, lielā gaura un citas. Arī šīm putnu sugām ir iespējams palīdzēt, izvietojot piemērotus būrīšus. Viena putnu būrīša izgatavošana ilgst no vienas līdz dažām stundām. Tas, ja vadās pēc šajā izdevumā dotajiem padomiem, nav sarežģīti – nepieciešama tikai vēlēšanās palīdzēt putniem, daži atbilstoša izmēra neēvelēti dēļi, naglas, skārda vai ruberoīda gabals, stieple, āmurs, zīmulis, lineāls un zāģis. 

Vienmēr jāievēro, izgatavojot un uzstādot putnu būrīšus

  • Būrīša iekšējās sieniņas nekādā gadījumā nedrīkst būt ēvelētas, jo tad putnēniem būs apgrūtināta vai neiespējama izkļūšana no būrīša, un tie var iet bojā.
  • Putnu būrītim jābūt bez spraugām. Būrītis jāizgatavo no neēvelētiem, sausiem dēļiem, jo no mitriem dēļiem izgatavots būrītis, ar laiku izžūstot un dēļiem mainot formu, var kļūt šķirbains. 
  • Lai būrītis kalpotu ilgāk un būtu noturīgāks pret nokrišņiem, tā jumtiņu vēlams nosegt ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu – skārdu, ruberoīdu vai citu materiālu. 
  • Putnu būrītim jābūt stingri piestiprinātam pie koka, tas sevišķi jāievēro, izliekot lielāka izmēra būrīšus. Būrītis nedrīkst būt kustīgs un šūpoties vējā.
  • Būrīša skrejai jābūt vērstai aptuveni austrumu, ziemeļaustrumu vai dienvidaustrumu virzienā. Būrīša skrejai jābūt saskatāmai pa gabalu, tai jābūt pavērstai pret atklātu, klajāku vietu.
  • Ja nepieciešams, pielidošanai traucējošos zarus nozāģē gan kokam, kurā būrītis uzstādīts, gan arī blakus kokiem. Skreju ar laiku var aizsegt zem būrīša augošie krūmi un koki, tāpēc tie laikus jānozāģē.

Būrīša jumtiņam noteikti ir jābūt pārkarei virs skrejas sieniņas, lai būrītī nenonāktu nokrišņi. Vēlams kaut neliels jumta pagarinājums arī virs pārējām būrīša sieniņām. Vairāku putnu sugu būrīšiem jābūt ar atveramu jumtiņu, jo to iemītnieki paši neizmet ārā iepriekšējo gadu ligzdas materiālu, bet vij pa virsu vecajai jaunu ligzdu. Tāpēc šie būrīši pēc ligzdošanas sezonas beigām rudenī obligāti ir jāiztīra – jāizņem un jāizmet viss ligzdas materiāls. Ja būrītis katru rudeni netiek iztīrīts, jau pēc dažiem gadiem tas kļūst putniem nelietojams. 

Gandrīz visos būrīšos var ligzdot arī citas putnu sugas, ne tikai tās, kas norādītas šajā izdevumā pie konkrētu izmēru būrīšiem. Vēlamais
būrīšu izlikšanas laiks ir rudens. Taču, ja tas nav izdarīts, putnu būrīšus droši var gatavot un izvietot arī martā un vēl aprīlī, pat visa gada garumā.

Labs darbs, kas padarīts, palīdzot putniem!