Māja urālpūcei

Būrīti izgatavo no 20–25 mm bieziem, neēvelētiem dēļiem. Nepieciešamas 40–60 mm garas naglas.

Būrītis pie liela koka stumbra (vēlams, zarainas egles) jāpiestiprina 4–10 metru augstumā klajumu, lauču un izcirtumu malās lielos mežu masīvos. Jāņem vērā, ka urālpūces mīt galvenokārt Latvijas ziemeļaustrumu, austrumu daļā. Attālums starp būrīšiem ne mazāks par 0,5–1 km.

Lai putns sākotnēji būrīti pamanītu un vēlāk tam būtu viegli pielidot, koka zaros jāizzāģē aptuveni 2 x 3 metrus liels “logs”. Ja nepieciešams, pielidošanai traucējošos zarus nozāģē arī blakus kokiem.

Tā kā pūces pašas ligzdu nebūvē, pirms uzstādīšanas būrītī jāieber 5–10 cm bieza praulu, zāģskaidu vai kūdras kārta, lai putns tajā var izkašņāt bedrīti olu dēšanai.

Ja tuvumā ir kāda ūdenstilpe – ezers, upe, dīķis, būrīti ligzdošanai var izmantot dobumos perējošie ūdensputni lielās gauras, gaigalas vai meža pīles. Būrītis pie koka stumbra jāpiestiprina ar mīkstu metāla stiepli, šim nolūkam jau iepriekš būrīša sānu sienu ārmalā iegriežot nelielas gropītes vai ieskrūvējot stiprus āķus. Ap stumbru aptīto stiepli nospriego ar plakanknaiblēm. Lai būrītis turētos drošāk, tā grīdu vēlams atbalstīt uz zara. Papildu nostiprināšanai var izmantot arī koka latu, ko pienaglo būrīša aizmugurē un pie koka. Skreja var būt arī apļveida ar diametru 18 cm. Apļveida skrejas augstums tāds pats kā rasējumā redzamajai taisnstūrveida skrejai.

 

Māja urālpūcei – Attēli

 

māja urālpūcei – rasējumi